" Referenti a.s.d. Wasi "

KO RYU TEN CHI - Ju Jitsu - Karate

KOLIOTASSIS Giancarlo - Presidente/Hanshi WJJF/WJJKO 1976

KAMI CENTER

RONCHINI Gianni - Hanshi WJJKO

ASKAM

ROBERTO De Ronzi - Hanshi WJJKO

WJJKO

BERTOLETTI Giacomo Spartaco - Shike Iemoto Kaiji WJJKO

DIVYA CENTER ACADEMY

MILANO Lorenzo - Hanshi WJJKO

WJJF

BERTOLETTI Giacomo Spartaco - Shike Iemoto Kaiji

KOLIOTASSIS Giancarlo - Co Fouder